Termeni si Conditii
Contract cadru de furnizori servicii gazduire web.

ART.1. PARTILE CONTRACTANTE

1) Play Solutions S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Bucuresti, Sector 3, 030333 Strada Lipscani, nr. 69, et. 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/9194/2012, CUI: RO30536370, cod IBAN: RO36BREL0002000650500100 deschis la Libra Bank, in calitate de Prestator,

2) 2) Beneficiarul, identificat pe baza informatiilor introduse de el in formularul de comanda online, au convenit la incheierea prezentului contract.

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de catre Prestator a Serviciilor solicitate de Beneficiar prin comandarea unuia sau mai multor pachete prin sistemul online aflat la adresa https://www.playhosting.cloud sau prin intermediul oricarui alt mijloc de comunicare online (ex. email), in schimbul platii de catre Beneficiar a facturii pentru fiecare comanda in parte.

Fiecare comanda va fi detaliata in cadrul unei facturi proforme, aceasta continand serviciile solicitate de Beneficiar si tarifele corespunzatoare. Factura proforma va fi trimisa Beneficiarului prin intermediul postei electronice.

Toate modificarile ulterioare se vor face prin email la adresa: vanzari@playhosting.cloud. Dupa ce solicitarea a fost primita, Prestatorul va emite o factura proforma in care vor fi detaliate toate modificarile solicitate si tarifele aferente acestora, iar dupa ce plata va fi confirmata, Prestatorul va efectua modificarile solicitate. Rezervarea numelui de domeniu pentru Beneficiar poate fi facuta prin intermediul Prestatorului sau oricarui tert. Cand se achizitioneaza un Abonament de gazduire (gazduire web) de la Prestator, Beneficiarul poate avea deja un nume de domeniu sau poate sa rezerve unul prin intermediul Prestatorului odata cu achizitionarea Abonamentului de gazduire. Toate înregistrările de domenii .RO se supun regulior de înregistrare stabilite de către ROTLD disponibile la adresa http://rotld.ro/ Domeniile .EU se înregistrează conform regulilor EURID disponibile la adresa http://www.eurid.eu/files/docs/reg_pol_RO.pdf

ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractul are ca obiect prestarea de catre PRESTATOR catre BENEFICIAR a uneia sau mai multor categorii de servicii ('Servicii'), in functie de optiunea BENEFICIARULUI, exprimata dupa cum urmeaza:
Servicii:
 • servicii de gazduire cloud server - servere virtualizate ce ruleaza pe infrastructura fizica pusa la dispozitie de Play Solutions. Cloud serverele se comporta ca niste servere dedicate ruland un sistem de operare propriu si pot fi integral administrate de catre BENEFICIAR
 • servicii de gazduire shared (in comun) – resursele alocate conturilor sunt impartite cu alti utilizatori
 • spatiu de stocare date pe echipamentele Play Solutions
 • transfer de date in protocol IP (acces Internet)
 • alocarea de adrese IPv4 din spatiul de adrese propriu
Produse:
 • revanzare certificate SSL
 • inregistrare domenii web
 • licente software de la terti provideri

ART.3. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Prezentul contract se incheie pentru 12 luni si isi va produce efectele incepand cu data punerii in functiune a primului Serviciu, in baza comenzii plasate prin interfata de control.

Art. 3.2. Reînnoirea Contractului va opera fără necesitatea unor formalități pentru incă o perioada de 12 luni, de fiecare data cand una dintre parti nu transmite celeilalte parti o solicitare scrisă de incetare a Contractului cu cel putin 30 zile calendaristice inainta expirării duratei inițiale si daca exista cel putin un Serviciu in derulare in baza unei comenzi.

Art. 3.3. Beneficiarul poate plasa noi comenzi în orice moment ulterior intrării in vigoare a Contractului. Plasarea unei comenzi in baza prezentului Contract va proroga termenul de eficacitate al acestuia, in mod automat si fara necesitatea unor formalitati, pana la data cea mai indepărtată aferentă serviciilor ce fac obiectul comenzii.

ART. 4. SPECIFICATII TEHNICE SI TARIFE

Art. 4.1. Specificatiile tehnice si tarifele serviciilor vor fi cele disponibile online, la adresa www.playhosting.cloud, la data realizarii comenzii de catre Beneficiar. Preturile serviciilor sunt exprimare in Euro (la care se adauga T.V.A.), iar facturile proforme vor fi emise in lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Beneficiarul se obliga sa plateasca, pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, penalizări in valoare de 0.1% din valoarea restanta de plata.

ART. 5. POLITICA ANTI SPAM

Art. 5.1. Trimiterea de mesaje comerciale, publicitare sau nesolicitate denumite generic SPAM pentru promovarea oricarui site utilizand serverele Prestatorului ori folosind alte servere pentru promovarea oricarui site gazduit pe serverele Prestatorului se va sancționa cu suspendarea sau anularea contului de gazduire, fara drept la rambursare a sumelor plătite de Beneficiar. Este permisă întocmirea de liste email, cu respectarea integrală a ligislației în vigoare, in conditiile in care persoanele își dau acceptul personal și în mod expres pentru înscrierea pe aceste liste și cu respectarea obligației de publicare în toate mesajele mail trimise a condițiilor de retragere de pe aceste liste. Prestatorul va efectua demersurile necesare pentru investiga și clarifica toate reclamațiile ori notificările primate în acest sens și va aplica sancțiunile asumate de către Beneficiar prin semnarea prezentului Contract.

Art. 5.2. Pentru fiecare cont de cpanel gazduit exista o limita de 250 de email-uri ce pot fi trimise pe ora, mai exact exista o limita de 4.16 email-uri pe minut. Daca se depaseste aceasta limita, majoritatea email-urilor vor returnate cu o eroare de livrare. Daca acest lucru se intampla va dura o perioada pana se vor putea transmite din nou email-uri. Timpul de asteptare pana la trimiterea din nou a email-urilor este de cel putin o ora dupa incident.

Art. 5.3. Orice lista de email-uri mai mare de 1,000 de adrese necesita o solutie semidedicata sau dedicata, si anume server VPS sau server dedicat.

Art. 5.4. Este imposibilă trimiterea de mesaje tip e-mail in mod continuu. Această operațiune este limitată după cum urmează: 250 email-uri pe ora x 24 de ore pe zi.

Art. 5.5. Trimiterea de email-uri catre orice lista mai mare de 900 de adrese de email este permisa doar in perioadele cu incarcare redusa a serverelor. Aceste perioade sunt: Sambata si Duminica, iar de Luni pana Vineri intre orele 01:00AM si 08:00AM.

Art. 5.6. Toate liste de email trebuie sa fie de tipul Double Opt-In. Asta inseamna ca detinatorul adresei de email si-a exprimat explicit dorinta de a primi email-uri de la dumneavoastra si a confirmat ca adresa respectiva de email ii apartine. Nu se permite trimiterea de email-uri catre liste cumparate sau primite (chiar si cu factura).

TTrimiterea de emailuri catre astfel de liste va fi considerata ca SPAM si va duce la suspendarea neconditionata a contului dvs. de gazduire.

Art. 5.7. Un mesaj poate fi considerat SPAM chiar daca are trecuta fraza 'Acest e-mail nu poate fi considerat SPAM ...' sau alte fraze asemanatoare, daca datele de indentificare a expeditorului sunt incomplete sau incorecte, daca procedura de retragere din baza de e-mailuri nu functioneaza, mesajul e-mail este trimis de pe alt server.

Art. 5.8. La prima incalcare a regulilor asumate prin prezentul contract ce privesc trimiterea mesajelor comerciale nesolicitate denumite generic SPAM, serviciile de gazduire vor fi suspendate si/sau trimiterea de mesaje va fi limitata. Deblocarea contului si/sau ridicarea limitelor se va opera doar dupa trimiterea catre Prestator, prin e-mail, a unei declaratii pe proprie raspundere semnata, datata si stampilata (in cazul societăților comerciale) cu următorul conțiunu Am citit, inteleg si sunt de acord cu politicile de trimitere a mesajelor e-mail stipulate in Contractul de Furnizare a Serviciilor încheiat cu Prestatorul. insotita de o copie dupa actul de identitate sau a certificatului de inregistrare in cazul societăților comerciale.

ART. 6. CONDITII PENTRU ACORDAREA SUPORTULUI TEHNIC

Prestatorul va depune toate diligentele pentru a raspunde si oferi soluții, în termen optim și previzibil, tuturor cererilor adresate catre sistemul de suport, fără a depăși 48 de ore de la data primirii cererii de solutionare (cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale).

Art. 6.1. Suportul tehnic este oferit pentru:
 • utilizarea serviciilor de hosting
 • • utilizarea serviciilor de email (nu oferim suport pentru setarile softurilor de email (ex: Outlook, Thunderbird, iPhone Mail, Android Email, etc.))

Art. 6.2. Suportul tehnic NU este oferit pentru:
 • crearea si administrarea paginilor web
 • utilizarea de softuri pentru trimiterea de email-uri
 • verificare si reparare erori de functionare a site-urilor
 • softurile gratuite puse la dispozitia clientilor

ART. 7. PLATA SI FACTURAREA SERVICIILOR

Art. 7.1. Serviciile Play Solutions sunt furnizate pe baza de abonament cu plata in avans. Play Solutions va emite prima factura proforma in momentul comandarii unui nou serviciu. Ulterior, Play Solutions va emite lunar facturi proforme cu 15 zile inainte de expirarea perioadei platite pentru un serviciu sau pentru toate serviciile active. Beneficiarul se obligă să achite, inainte de expirarea perioadei platite anterior, facturile proforme emise de către Prestator. Sancțiunea pentru neplata la timp a obliatiilor este suspendarea contului Beneficiarului și plata de penalități conform prezentului contract. Beneficiarul accepta ca, în cazul în care se constată existența unui serviciu contractat recurent iar acesta nu este anulat printr-o cerere scrisă expresă din partea sa ori în mod explicit de catre Prestator, serviciul va ramane activ, valid si se vor emite periodic facturi de utilizare pentru care va exista obligația de plată chiar daca Beneficiarul alege sa nu foloseasca serviciul.

Art. 7.2. Suspendarea serviciilor presupune intreruperea accesului Beneficiarului la spatiul alocat pe serverul Prestatorului, intreruperea publicarii website-ului in reteaua Internet precum si a utilizarii adreselor de e-mail create de acesta, fara a sterge de pe server fisierele care compun website-ul Beneficiarului sau adresele de email create de acesta.

Art. 7.3. In cazul in care, din cauza neîndeplinirii obligațiilor de plată, contul Beneficiarului a fost suspendat, iar Beneficiarul solicita printr-o cerere scrisă reactivarea contului impreună cu serviciile aferente, Prestatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa echivalentă cu prețul serviciilor solicitate pe durata unei luni, la care se adauga plata obligațiilor financiare restante.

Art. 7.4. In cazul in care contul Beneficiarului este suspendat, iar acesta nu solicita reactivarea contului sau arhiva backup in termen de 30 zile calendaristice de la suspendarea serviciilor, Prestatorul va sterge definitiv toate datele din conturile de gazduire web. Prestatorul nu este răspunzător în niciun mod pentru pierderea datelor Beneficiarului din această cauză. Beneficiarul înțelege să iși asume in mod exclusiv răspunderea pentru pierderea datelor din aceasă cauză și pentru toate prejudiciilor ce decurg din aceasta.

Art. 7.5. Prin stergere se definește inlatutarea tuturor informatiilor si datelor care formeaza contul Beneficiarului, incluzând dar nelimitându-se la website, baze de date, conturi de email, etc. Prestatorul nu asigura pastrarea unei copii de siguranta a datelor din contul Beneficiarului dupa ce acestea au fost sterse de pe serverele Prestatorului.

Art. 7.6. Unele produse sau servicii achizitionate prin intermediul Prestatorului sunt licentiate cu terti furnizori (certificate SSL, licente software etc) iar utilizarea lor va fi guvernata de conditiile de licentiere ale acestora. Factura proforma aferenta licentelor software ale unui tert poate fi emisa la o dată ce diferă de cea de facturare a serviciilor.

Art. 7.7. Prestatorul va emite factura fiscala aferentă Pretului Serviciilor in maxim 5 zile calendaristice de la data confirmarii primirii plăților reprezentând obligații financiare aferente prezentului contract ori anexelor. Factura fiscala se va remite Beneficiarului prin mijloace electronice (e-mail) iar o copie electronica este disponibila in panoul de control timp de cel putin 12 luni de la emitere.

Art. 7.8. Pe perioada derularii contractului, atunci cand intervine un incident de plata pentru un Serviciu contractat, Prestatorul este indreptatit sa compenseze orice plati ulterioare ale Beneficiarului care are mai multe Servicii contractate, cu Serviciile neachitate, astfel incat sa se stinga datoriile cele mai vechi, conform imputatiei platii

ART. 8. MODIFICAREA PREȚULUI

ART. 8.1. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prețul Serviciilor in cazul înregistrării unor cresteri a tarifelor pentru bunuri care au influenta directa sau indirecta asupra serviciilor furnizate, incluzând dar nelimitându-se la cresterea tarifelor pentru traficul catre terte retele ori a tarifelor energiei electrice, precum si in cazul majorării impozitelor ori a taxelor percepute de administratia publica centrala sau de administratiile publice locale.

Art. 8.2 Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica prețul Serviciilor ori de câte ori situația de fapt o cere, în mod independent de aspectele reglementate în cuprinsul punctului 8.1 al prezentului articol. Modificarea Prețului precum și cuantumul acestora se va comunica Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care aceste modificări devin obligatorii, utilizând orice mijloace ce asigura dovada comunicarii Beneficiarul se obligă ca, în cazul neacceptării modificărilor Prețurilor, să notifice Prestatorul in forma scrisa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisă la sediul acestuia in termen de 30 de zile de la primirea comunicării modificatoare. În lipsa acestei notificări, Beneficiarul acceptă tacit toate modificările cuprinse în comunicarea trimisă de Prestator.

ART. 9. DREPRURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI SUNT URMATOARELE

Art. 9.1. Sa achite integral și la timp către Prestator pretul total stabilit in cuprinsul fiecărei facturi proforme transmise prin email de Prestator si explicate si in Art.7 din prezentul contract, cu respectarea termenelor de plată și a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

Art. 9.2. Sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea Serviciilor puse la dispozitia sa, in scopuri ce contravin legislației in vigoare pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Olandei ori a altei tări (in situația in care echipamentele folosite pentru prestarea serviciului se afla in aceste tari). in vigoare pe durata prezentului contract. Scopurile pentru care este interzisă utilizarea Serviciilor puse la dispoziție de Prestator include, fără a se limita la, utilizarea de materiale protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, proprietate intelectuală ori industrial, materiale ce au conțiut periculos ori obscen, materiale pornografice ori denigratoare, materiale protejate de conțin secrete de marcă ori care nu sunt destinate publicului larg, materiale secrete de serviciu ori de stat etc. Beneficiarul își asumă și accepă responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea abuziva ori în scopuri ce contravin prezentului Contract a Serviciului oferit de Prestator. Beneficiarul se obligă să răspundă juridic, contravențional, patrimonial sau în orice alt mod pentru prejudiciile aduse Prestatorului sau oricaror persoane, inclusiv pentru prejudiciile suferite de el insuși.

Art. 9.3. Sa nu prejudicieze in cursul utilizarii Serviciului pus la dispozitia sa sistemul informatic al Prestatorului sau al tertilor și sa nu promoveze activitati ilegale sau sa prezinte informatii potential daunatoare Prestatorului sau tertilor. Utilizarea de legaturi spre astfel de web-situri este interzisă. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini web sau legaturi spre pagini web care contin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, muzica sau programe nelicentiate. (mp3 etc.).

Art. 9.4. Sa nu stocheze sau prezinte in orice forma material pornografic in cadrul spatiului si serviciilor puse la dispozitie de Prestator. Prin material pornografic intelegem pagini care au în continut orice materiale care prezintă o persoană ca având un comportament sexual explicit, ori materiale care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, o persoană având un comportament sexual explicit, ori pagini care au legături către astel de materiale.

Art. 9.5. Sa pastreze confidentialitatea datelor sale de acces ( numelor de utilizator si parolelor) pentru accesarea fiecarui Serviciu/Cont si sa aduca de indată la cunostinta Prestatorului suspiciunea ori certitudinea aflarii acestora de catre orice tert. Beneficiarul își asumă răspunderea exclusive pentru software-ul instalat in contul sau, pentru efectuarea actualizarilor de securitate pentru acest software, pentru utilizarea unor permisiuni asupra fisierelor/folderelor din contul sau care sa nu determine probleme de securitate la nivel de cont sau server. In cazul in care accesul neautorizat la unul sau mai multe servicii oferite de Prestator sau utilizarea serviciilor oferite de Prestator in scopuri ce contravin normelor în vigoare ori prezentului Contract, se datoreaza Beneficiarului, indiferent de motiv, direct sau indirect, Beneficiarul isi asuma personal și exclusiv responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului, Beneficiarului sau unui terț. Incalcarea de catre Beneficiar a obligatiilor prevăzute în cuprinsul Art. 9, oferă dreptul Prestatorului de a suspenda fara intarziere si pe o durata nedeterminată Serviciul/Serviciile oferit(e) Beneficiarului ori de a rezilia prezentul contract fara restituirea sumelor achitate de Beneficiar.

Art. 9.6. Sa nu aducă prejudicii de imagine Prestatorului si serviciilor acestuia, fără deosebire de mod ori grad de afectare.

Art. 9.7. Sa nu instaleze aplicatii de tip 'chat room', respectiv IRC (Internet Relay Chat).

Art. 9.8. Sa nu utilizeze programe care ruleaza continuu in fundal.

Art. 9.9. Este interzisa folosirea retelei sau a serviciului pentru transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). Este interzisa folosirea serviciilor puse la dispozitie Beneficiarului de catre Prestator pentru promovarea unor domenii/situri care sunt sau nu gazduite pe serverele Prestatorului sau folosirea serverelor unor terti pentru promovarea oricarui site gazduit de Prestator prin transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). In caz de încălcare a acestei prevederi, Prestatorul va percepe Beneficiarului o taxa în cuantum minim de 50 Euro (la care se adaugă TVA) reprezentand costurile pe care le implica demersurile de investigare a situației de fapt. De asemenea, Prestatorul are dreptul, conform legislației in vigoare, de a demara procedurile legale necesare si utile in scopul recuperarii prejudiciului creat prin fapta Beneficiarului In scopul prevenirii abuzurilor si pentru monitorizarea reclamatiilor privind fiecare domeniu in parte urmatoarele prefixe (pentru conturi de email) sunt rezervate de catre Prestator si nu pot fi utilizate de catre Beneficiar: 'postmaster' si 'abuse'.

Art. 9.10. Este interzisa redistribuirea gratuita a Serviciului/Serviciilor catre terte parti fara acordul scris explicit al Prestatorului. Este interzisa revanzarea Serviciului/Serviciilor catre terte parti cu exceptia abonamentelor de tip reseller (domenii si gazduire web).

Art. 9.11. In cazul in care Beneficiarul depaseste spatiul alocat abonamentului sau, Beneficiarul poate solicita suplimentarea spatiului alocat abonamentului (contra-cost, la tarifele Prestatorului in vigoare la momentul respectiv) sau poate solicita trecerea la un abonament cu caracteristici superioare celui actual, conform ofertei Prestatorului in vigoare la momentul respectiv. Suplimentarea spatiului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura MB (megabyte) sau GB (gigabyte).

Art. 9.12. Responsabilitatea asigurarii compatibilitatii web-site-ului sau a oricarei aplicatii (software) instalate de catre Beneficiar in cadrul Abonamentului de gazduire, cu versiunile software-ului instalat pe serverele Prestatorului revine in totalitate Beneficiarului. Prestatorul se obliga se furnizeze Beneficiarului informatii privind versiunile de software utilizate pe serverele/echipamentele Prestatorului, cu conditia ca furnizarea acestor informatii sa nu genereze un risc in ceea ce priveste securitatea echipamentelor informatice apartinand Prestatorului sau utilizate de Prestator pentru furnizarea Serviciului. Responsabilitatea administrarii abonamentului (conturi email, conturi FTP, baze de date, etc.) apartine Beneficiarului. Prestatorul poate modifica configuratia software/hardware a serverelor sale fara notificarea prealabila a Beneficiarului.

Art. 9.13. Beneficiarului ii este interzisa trimiterea/expedierea masiva de emailuri deoarece operatiunea poate afecta negativ performantele serverului pe care se afla gazduit web site-ul Beneficiarului. In acest scop, Beneficiarul este obligat sa se informeze (solicitand informatii suplimentare prin email la tehnic@playhosting.cloud) asupra modului de trimitere si a numarului maxim de trimiteri/expedieri de emailuri permis de Prestator pe serverul unde Beneficiarul are gazduit web site-ul inainte de a initia operatiunea. Volumul maxim permis pe contul de cpanel gazduit este de 250 email-uri pe ora, mai exact o limita de 4,16 email-uri pe minut.

In cazul abonamentelor de tip reseller numarul de emailuri trimise este calculat pentru fiecare sub-abonament in parte. Orice incalcare a acestor volume permise de Prestator sau lipsa informarii si realizarea operatiunii mai sus descrise da dreptul Prestatorului la suspendarea si chiar la stergerea tuturor informatiilor detinute de Beneficiar prin Abonamentul respectiv, fara o notificare prealabila.

Art. 9.14. Beneficiarul are obligatia actualizarii datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane contact, date complete necesare pentru facturare, adrese de expediere a facturilor proforme si a facturilor originale) si transmiterii acestora in timp util Prestatorului prin email la adresa vanzari@playhosting.cloud.

Art. 9.15. In cazul platilor efectuate online/prin Internet, prin card bancar, Beneficiarul este de acord cu debitarea contului sau de card cu suma mentionata in factura proforma emisa de Prestator catre Beneficiar, prin email. Orice contestatie privind suma achitata prin plata online va fi trimisa in scris (prin Posta Romana sau curier) Prestatorului in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data procesarii platii; depasirea termenului de 14 zile mentionat anterior reprezintă acceptul tacit al Beneficiarului asupra sumei debitate.

Art. 9.16. Este interzisa folosirea de catre Beneficiar (sau terti carora Beneficiarul le-a oferit acces in contul sau) a spatiului alocat in cadrul abonamentului pe serverul Prestatorului ca hard-diskuri virtuale, pentru backup sau stocare de fisiere de mari dimensiuni, pentru arhive electronice. Conturile gazduite pe serverele Prestatorului pot fi utilizate exclusiv pentru gazduirea de websituri; fisierele gazduite in cadrul unui cont trebuie sa fie legate (prin linkuri) de websitul/websiturile gazduite in acel cont.

Art. 9.17. Stocarea de fisiere cu dimensiunea individuala mai mare de 2 GB poate duce la excluderea contului din sistemul de backup.

Art. 9.18. Beneficiarul consimte la utilizarea de către Prestator a numelui si a siglei sa in paginile sitului Prestatorului (https://www.playhosting.cloud ) și/sau in cuprinsul altor materiale, online sau offline.

Art. 9.19. Unele abonamente sunt oferite cu spatiu de stocare nelimitat. Acest lucru nu inseamna ca spatiul de stocare este infinit, ci ca poate fi utilizat pentru stocarea oricarui tip de fisiere care are legatura cu siturile din acel cont (.html, .php, .asp, .jpg, etc.), indiferent de spatiul ocupat de acestea. Urmatoarele tipuri de situri sint interzise: situri de downloaduri, file-sharing, tube. Nu este permisa folosirea spatiului de stocare ca spatiu de backup sau pentru stocare de fisiere care nu au legatura cu siturile din conturile clientului. Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita spatiul utilizat de un cont in cazul in care acesta afecteaza negativ functionarea serviciului.

ART. 10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI SUNT URMATOARELE

Art. 10.1. In cazul abonamentelelor cu domenii nelimitate, daca sesizeaza o diminuarea a calitatii serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului reducerea numarului de domenii gazduite in cadrul abonamentului Beneficiarului (pentru a preveni disfunctionalitati in functionarea serverului). In cazul abonamentelelor cu trafic necontorizat, Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita traficul de date a unui abonament in cazul in care constata un impact negativ asupra serverului.

Art. 10.2. Prestatorul isi rezerva dreptul de a stopa furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, în cazul nerespectării obligațiilor asumate de către Beneficiar, fără o notificare prealabilă. Sumele avansate de Beneficiar cu titlu de preț aferent serviciilor suspendate nu se restituie.

Art. 10.3. Prestatorul se obliga sa asigure disponibilitatea Serviciului/Serviciilor oferite Beneficiarului, cu o prezenta in retea de minim 99,9% din perioada unei luni calendaristice, calculata pentru fiecare luna calendaristica in parte. Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, indisponibilitatile datorita atacurilor informatice, intreruperile programate ale serviciului (anuntate prin email, cu cel putin 3 ore in avans) si/sau suspendarea unui Serviciu datorata incalcarii prevederilor prezentului contract.

Disponibilitatea in procente sub 99,9%Reduceri acordate
X < 0,55%
0,510%
1,515%
3,020%
x>5,025%

Acordarea reducerilor conform tabelului de mai sus trebuie solicitata explicit de catre Beneficiar in termen de 14 de zile de la constatarea evenimentului care a generat neindeplinirea culpabila a obligatiei. Depasirea perioadei de 14 zile anuleaza dreptul Beneficiarului de a solicita reduceri.

In afara reducerilor precizate, Prestatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice fel de daune produse Beneficiarului sau altor terti de utilizarea sau de indisponibilitatea Serviciului, indiferent de motivul acestei indisponibilitati.

Art. 10.4. Prestatorul se obliga sa asigure suport tehnic (asistenta) prin email sau interfata web pentru toate abonamentele Shared Hosting (Linux si Windows) si pentru toti Partenerii sai. Prestatorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp orice problema aparuta pe echipamentele proprii.

Art. 10.5. Prestatorul isi rezerva dreptul sa modifice parola Beneficiarului in orice moment, in cazul in care suspecteaza probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunostinta Beneficiarului.

Art. 10.6. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda orice web site care utilizeaza mai mult de: 5% pentru abonamentul Gold, 10% pentru abonamentul Platinum si 15% pentru abonamentul Diamond, din resursele de calcul (procesoare) ale serverului, cu notificarea ulterioara a Beneficiarului. Prestatorul isi rezerva dreptul de a aprecia procentual resursele de calcul utilizate de un website, pe baza informatiilor furnizate de aplicatiile software de monitorizare a serverelor. In limita resurselor umane/tehnice disponibile, Prestatorul va oferi Beneficiarului informatii care pot ajuta Beneficiarul in identificarea si rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesiva a resurselor de calcul ale serverului. Numarul maxim de procese simultane MySQL/PostgreSQL/MSSQL care pot fi deschise de un utilizator este 10.

Art. 10.7. Prestatorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia cazurilor in care exista acordul Beneficiarului pentru utilizarea acestora, la cererea tertilor autorizati sau la prestarea unor servicii de catre terti in vederea executarii contractului (ex. expedierea facturilor). Prestatorul va proteja confidentialitatea informatiilor privind clientii sai, conturile acestora, precum si a comunicatiilor personale in limita tehnologiilor, a echipamentelor existente si a resurselor de care dispune si in conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Prestatorul nu ofera nici o garantie (implicita sau explicita) in ceea ce priveste integritatea datelor aflate pe serverele Prestatorulului. Prestatorul va realiza copii de siguranta (backup) a informatiilor din contul/conturile Beneficiarului, acest serviciu fiind oferit fara nici o garantie privind frecventa realizarii acestor copii de siguranta sau integritatea datelor salvate. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul sa prelucreze datele cu caracter personal colectate in scopul executarii contractului (facturare, recuperare datorii, inregistrare domenii, etc.) sau sa le furnizeze unor terti in cazul in care acest lucru este necesar pentru executarea contractului. Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Beneficiarul are dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justișiei. Totodată, Beneficiarul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Beneficiarul se va adresa Prestatorului cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Art. 10.8. In cazul in care contul de gazduire al Beneficiarului depaseste spatiul alocat abonamentului sau, Prestatorul isi rezerva dreptul suspenda accesul public la contul (site-ul si emailul) Beneficiarului, fara nici o notificare prealabila. Beneficiarul este obligat sa-si monitorizeze singur aceste componente tehnice, avand la dispozitie toate facilitatile necesare, conform Serviciului contractat. Dupa suspendare, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va oferi Beneficiarului in maxim 24 de ore de la primirea solicitarii acces online (prin intermediul Internetului) la informatii privind traficul si spatiul utilizat de Beneficiar pe serverele Prestatorului.

Art. 10.9. Pentru a proteja/mentine calitatea Serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita un abonament in ceea ce priveste numarul de emailuri expediate intr-un anumit interval de timp, iar Beneficiarul are obligatia ca inainte de orice operatiune de trimitere/expediere masiva de emailuri sa solicite Prestatorului informatii suplimentare, conform Art. 9.13.).

Art. 10.10. Prestatorul va oferi protectie antivirus/antiSPAM pentru toate conturile de email. Prestatorul nu ofera nici o garantie privind rata de detectie antivirus/antiSPAM si nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice fel de paguba provocata Beneficiarului sau unei terte parti de eventualele erori ale sistemului de detectie antivirus/antiSPAM. La cererea Beneficiarului, Prestatorul va dezactiva protectia antivirus/antiSPAM, dar numai in conditiile in care securitatea serverului nu este afectata. Prestatorul isi rezerva dreptul de a decide in acest sens.

Art. 10.11. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula serviciul oferit Beneficiarului in cazul nerespectarii prevederilor de la Art.10.1., Art. 10.2., Art. 10.3., Art. 10.4., Art. 10.6., Art. 10.7., Art. 10.8., Art. 10.9. , Art. 10.12., fara restituirea sumei achitate in avans de catre Beneficiar.

Art. 10.12. Platile efectuate pentru activarea unor servicii, inregistrarea de nume de domenii Internet, certificate SSL, servere virtuale private (VDS), servere dedicate, nu sunt returnabile, indiferent de motivul post-plata invocat de catre Beneficiar si indiferent de modalitatea de plata (inclusiv cu card prin Internet).

ART. 11. RASPUNDEREA PARTILOR PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR

Art. 11.1. In cazul neindeplinirii culpabile si dovedite a oricareia dintre obligatiile prezentului contract, ori în cazul în care una dintre părți manifestă un comportament de natură a prejudicial în orice mod cealaltă parte, Beneficiarul și Prestatorul pot considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere. Rezilierea va opera in termen de 5 zile de la data transmiterii de catre oricare din parti a motivelor rezilierii.

Art. 11.2. In cazul in care Prestatorul nu asigura Beneficiarului utilizarea Serviciului/Serviciilor care fac(e) obiectul prezentului contract pe o perioada de minim 96 ore consecutive, acesta din urma poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere. Rezilierea va opera in termen de 5 zile de la data notificarii Prestatorului de catre Beneficiar a motivelor rezilierii.

Art. 11.3. Prestatorul poate considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea niciunei formalitati prealabile, in cazul in care Beneficiarul nu isi respecta oricare dintre obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva acestuia este declansata procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti și va opera de la momentul producerii cauzei. In urma rezilierii contractului, toate informatiile si/sau datele gazduite pe echipamentele Prestatorului vor fi inlaturate intr-un interval de timp aflat la libera alegere a acestuia.

ART. 12. EXONERARI SI LIMITARI DE RESPONSABILITATI

Art. 12.1. Prestatorul nu va raspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de catre Beneficiar prin utilizarea Serviciului, in dauna Beneficiarului sau altor terti. Beneficiarul va acoperi integral orice cheltuieli ale Prestatorului, directe sau indirecte, datorate implicarii Beneficiarului in activitati ce contravin normelor legale în vigoare (intentionat sau accidental, chiar in cazul in care Beneficiarul este tinta unor atacuri informatice), cu exceptia aceluia produs in mod culpabil de catre Prestator.

Art. 12.2. In prezentul Contract, prin Forta Majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi controlat de Parti, care a survenit dupa incheierea acestui Contract si care a impiedicat total sau partial indeplinirea obligatiilor asumate de părți.

Cazul Fortuit reprezintă un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Părțile prezentului contract sunt exonorate de răspundere atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit, în condițiile legii

Niciuna dintre Parti nu va fi considerata raspunzatoare pentru neindeplinirea totala sau partiala sau pentru executarea cu intârziere a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, daca o astfel de neindeplinire sau executare cu intârziere au fost determinate de cazuri de Forta Majora.

Evenimentele de forta majora devin cauze exoneratoare de raspundere a debitorului numai in prezenta urmatoarelor conditii:

Partea care invoca Forta Majora va notifica de asemenea celeilalte Parti incetarea evenimentului in termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucratoare de la incetarea acestuia. Daca Partea care invoca Forta Majora nu-şi va indeplini obligatia de a notifica celeilalte Parti respectivul eveniment in termen de 5 (cinci) Zile Lucratoare de la data aparitiei Fortei Majore, atunci Partea care invoca Forta Majora nu poate beneficia de avantajele prevazute in prezentul articol.

Art. 12.3. Prestatorul nu va raspunde pentru transmiterea si receptionarea informatiilor ilegale sau de orice alta natura, intrucat Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea controlului informatiilor care circula prin intermediul serviciilor asigurate in temeiul prezentului contract.

Art. 12.4. Garantia Prestatorului (din punct de vedere financiar si tehnic) fata de Beneficiar se limiteaza exclusiv la obligatiile mentionate expres in prezentul contract, precum si la cele prevazute in legislatia in vigoare.

ART. 13. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 13.1. Prezentul Contract poate fi modificat prin acordul de voință al părților, manifestat în mod expres, în scris.

Art. 13.2. Sunt exceptate de la prevederile ART. 13.1 fac modificarile decise de catre Prestator in structura si pretul Abonamentelor, modificari care pot fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin e-mail sau prin afisarea pe web situl http://www.playhosting.cloud. Tarifele serviciilor pot fi modificate unilateral de catre Prestator cu conditia notificarii Beneficiarului (prin email sau prin afisarea pe web situl http://www.playhosting.cloud) cu minim 30 de zile calendaristice inainte de intrarea lor in vigoare.

Art. 13.3. În situația în care Beneficiarul continua să utilizeze cel puțin un serviciu oferit de Prestator cu cel putin 30 de zile calendaristice după aducerea la aducerea la cunostinta a noilor tarife, acestea sunt considerate ca acceptate tacit de Beneficiar iar prezentul contract se vor opera modificările aferente.

Art. 13.4. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele situatii:

a) prin cererea Beneficiarului adusa la cunostinta Prestatorului; cererea va fi semnata si transmisa in scris (prin posta) sau in format electronic (email) comunicata celeilalte Parti cu cel putin 10 zile inainte de incetarea Contractului. Eventualele sume echivalente perioadei ramase neutilizate din contract nu sunt rambursabile;

b) prin notificarea Beneficiarului de catre Prestator privind imposibilitatea furnizarii Serviciului de catre Prestator. Notificarea comunicata celeilalte Parti cu cel putin 10 zile inainte de incetarea Contractului va fi trimisa prin email si va contine motivele pentru care Prestatorul se afla in imposibilitatea furnizarii Serviciului catre Beneficiar. Eventualele sume echivalente perioadei ramase neutilizate din contract sunt rambursabile;

c) in cazul dizolvarii oricareia dintre parti, daca partile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii partii care se dizolva;

d) in cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti;

e) in cazul in care evenimentul ce constituie forta majora sau caz fortuit, conform Art. 12.2., se prelungeste pe o perioada mai mare de 6 luni;

f) in cazul desfiintarii contractului de catre o parte, ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale, conform Art. 9. si Art. 10.

ART. 14. RASPUNDERE LIMITATA

Art. 14.1. Prestatorul nu poate fi tinut responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporara a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzeaza acest lucru, cu exceptia celor cauzate din culpa Prestatorului. Aceasta prevedere include si daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Prestatorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice ale Beneficiarului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din derularea prezentului contract. Exceptand dispozitiile contrare din prezentul Contract, Prestatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind orice fel de paguba de orice natura provocata Beneficiarului de catre un tert prin intermediul adreselor IP furnizate de catre Prestator.

Art. 14.2. Prestatorul ofera suport tehnic tuturor clientilor pentru a asigura buna functionare a serviciilor oferite.

Art. 14.3. In cazul unor cereri excesive de suport tehnic in scopuri personale ale clientului (restore, migrari, etc), Prestatorul isi rezerva dreptul de a pune o taxa pe totalul interventiei.

Art. 14.4. Prestatorul nu poate fi tinut raspunzator cu furnizarea catre clienti al istoricul de acces al siturilor (access log), acestea putand fi arhivate si descarcate de catre client din panoul de control.

Art. 14.5. Prestatorul nu ofera suport tehnic privind utilizarea pentru scripturile gratuite oferite clientilor.

Art. 14.6. Prestatorul isi rezerva dreptul sa renunte la a oferi in orice moment scripturile oferite gratuit, fara o notificare prealabila.

Art. 14.7. Serviciul de suport se ofera doar pentru utilizarea serviciilor de hosting.

Art. 14.8. Prestatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea datelor de identificare de contact ale clientilor in cazurile prevazute la capitolul 'Inregistrarea domeniilor' din prezentul contract, clientul intelegand ca fara afisarea acestor informatii nu se poate realiza inregistrarea domeniilor internationale.

Art. 14.9. Prestatorul nu este responsabil si nu poate fi tras la raspundere, in cazul in care site-ul Beneficiarului a fost blocat si raportat ca si spam, accesul a fost blocat daca au fost identificate fisiere infectate (malware) care pot dauna tertilor, site-ul este exploatat pentru a putea fi folosit pentru activitati cu aparenta ilegala, sau accesul pe site este blocat ca urmare a defectiunii serverului sau existentei unor fisiere corupte ori defecte ce cauzeaza indisonibilitatea site-ului sau serviciului.

Art. 14.10. Beneficiarul iși exprimă acordul ca in cazul în care un terț iși exprimă disponibilitatea pentru a iniția ori inițiază orice proceduri judiciare, Prestatorul poate pretinde emiterea de asigurari scrise din partea Beneficiarului prin care acesta din urmă se obliă să intervină in sprijinul Prestatorului. Nerespectarea acestei obligații se consider incălcarea obligațiilor contractuale și se sancționează cu rezilierea prezentului act.

Art. 14.11. Beneficiarul intelege si isi asuma obligatia de a se informa, si de a accepta regulile de inregistrare, termenii si conditiile impuse de partenerii Prestatorului , cu privire la inregistrarea domeniilor atat cele romanesti, cat si cele internationale, Prestatorul actionand in calitate de intermediar intre Beneficiar si partner, neputand fi facut responsabil de regulile, termenii si conditiile impusi de partener Beneficiarului sau de orice restrictii, solicitari, ori stricaciuni, pierderi de date, detalii de client sau detalii de vanzator, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate intarzierilor, transmiterea gresita sau netransmiterea informatiilor, datorate restrictiei sau intreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate impartirii accesului la serviciu sau altor interactiuni cu serviciul contractat de client de la Prestator sau prin intermediul Prestatorului de la unul din partenerii acestuia.

ART. 15. LITIGII

Art. 15.1. Prezentul Contract se supune ligislației române. Părțile vor incerca soluționarea amiabila a oricaror diferende apărute în executarea contractului. In cazul imposibilității de soluționare pe cale amiabilă, acestea se vor adresa instanțelor de judecată competente.

ART. 16. DISPOZITII FINALE

Art. 16.1. In cazul in care, pentru orice motiv, Beneficiarul nu este mulțumit de serviciile oferite de Prestator, acesta este rugat să se adreseze persoanelor desemnate din structura Prestatorului pentru o soluționare eficientă.

Art. 16.2. Prestatorul va aloca toate resursele necesare si va depune toate diligentele necesare investigării actelor de violare a securitatii sistemelor sau a retelei și va coopera cu organele competente pentru o eficientă soluționare a oricărei incălcări a normelor legale. Persoanele ce nesocotesc prezentele prevederi pot fi trase la răsăundere conform legislației aplicabile in materie.

Art. 16.3. Prezentul contract, impreuna cu modificarile sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui.

Prezentul Contract contine 14 pagini, a fost intocmit in limba romana, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANEXA DE SUPORT si MATRICEA DE RESPONSABILITATI

Infrastructura cloud Play Solutions Beneficiar
Alimentare electrica, generator de rezerva, alimentare UPS, HVAC, control acces 24x7, supraveghere video
Furnizare acces Internet din AS#42800 prin BGP cu multipli furnizori
Intretinere infrastructura retea
Disponibilitate infrastructura retea 24x7, cu exceptia ferestrelor de mentenanta anuntata
Monitorizare servere fizice si storage
Notificare despre lucrari de mentenanta care ar putea duce la indisponibilitatea infrastructurii sau a masinilor virtuale de pe un server fizic
Asigura ca transferul masinilor virtuale intre servere (High Availability) se face automat in cazul incidentelor izolate care afecteaza doar un server fizic
Asigura instalarea initiala de sisteme de operare si aplicatii din lista predefinita, in versiuni stabile tehnic
Asigura obtinerea, acolo unde este cazul, licentelor si permisiunilor de utilizare pentru software si aplicatii contra cost, din lista predefinita
Ofera suport tehnic limitat prin intermediul websiteului, inclusiv prin documentatii scrise, sectiuni FAQ si forumuri
Masini virtuale si continut date Play Solutions Beneficiar
Introduce si mentine date de contact corecte si actualizate de cate ori este nevoie
Respecta si aplica practica generala pentru securitate de retea si administrare servere
Aplica actualizari de securitate critice pentru aplicatiile si sistemele de operare care ruleaza pe cloud servers
Asigura ca serviciile necesare repornesc automat in caz de reboot server
Configureaza si administreaza backup-urile si restaurarea masinilor virtuale prin snapshots sau/si creaza si intretine o copie
de backup a configuratiilor si a continutului in afara serviciului Play Solutions
Asigura obtinerea, acolo unde este cazul, licentelor si permisiunilor de utilizare pentru software si aplicatii, inclusiv cele folosite de utilizatorii finali.
Asigura configurarea adreselor de e-mail postmaster@ si abuse@ pentru fiecare domeniu gazduit pe infrastructura Play Solutions

INFORMAȚII DE INTERES PENTRU PERSOANE FIZICE: Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati anpc.ro.